فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

طراحی و اجرا پروژه 0118
در سعادت آباد - تهران
کاربری: مسکونی
سبک طراحی: مدرن
طراحی و اجرا : گروه طراحی داخلی متین کیا
مهندس : سرکار خانم الهام متین کیا
مهندس: جناب آقای محمد متین کیا