فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

رستوران ایتالیایی

محل پروژه: نیاوران

کارفرما : آقای رحیمیان

متراژ تقریبی: 400 متر مربع.

طراح و مجری : مهندس سرکار خانم الهام متین کیا