فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

پروژه جناب حقیر

متریال انتخابی: چوب طبیعی

سبک کلاسیک

محل پروژه: اشرفی اصفهانی

متراژ تقریبی: 200 مترمربع

طراح: الهام متین کیا

مجری: محمد متین کیا