فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

پروژه ای در قلهک
متراژ 250 متر مربع
کاربری: مسکونی
متریال انتخابی: چوب بلوط
نما: سنگ طبیعی
کانترتاپ: کوارتز