فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

پروژه ای در مازندران.
مکان پروژه: نور
متریال انتخابی: چوب طبیعی
کاربری: مسکونی
متراژ تقریبی آشپزخانه: 20 مترمربع
طراح: مهندس الهام متین کیا
مجری: مهندس محمد متین کیا