فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

مکان پروژه: الهیه
طراح: مهندس الهام متین کیا
مجری: مهندس محمد متین کیا

نوع کاربری: مسکونی
متراژ واحد: 250 متر مربع.

تعداد واحد: 18.
متریال انتخابی : چوب طبیعی بلوط.