فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

این اکسسوری پرکاربرد و محبوب ، با انعطاف پذیری که داراست به راحتی در ریل های خود حرکت می کند بدون آن که به چپ و راست بلغزد ، هنگامی که مورد استفاده نیست به داخل می رود و فضایی اشغال نمی کند.

یک میز کار مناسب و محکم ، هر زمان که شما بخواهید در دسترس است و زمانی که احتیاجی به آن ندارید اثری از آن مشاهده نمی کنید!