فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

یک وسیله برای ذخیره سازی محصولات است. این گنجه به دلیل زیبایی و دسترسی راحت و دید واضح از محتویات مرتب و سازمان یافته درون خود ، یک سیستم ساده را تبدیل به یک واحد ذخیره سازی چندمنظوره میکند که مناسب برای استفاده در آشپزخانه های مدرن و همچنین در بخش ناهار خوری و یا در محل کار هم می باشد. همزمان این طراحی زیبا باعث افزایش نگاه معاصر از آشپزخانه می شود.

این محصول در هنگام باز کردن یا بستن به طور مستقیم به سمت شما حرکت ویا از شما دور میشود و به نظر

 می رسد درهوا شناوراست و سینی های آن با کشش به آرامی از کابینت خارج می شود.