فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

چهار کابینت پشت دو درب! با باز کردن درب کابینت شما با این منظره مواجه می شوید؛ گزینه کاملا مناسب برای ذخیره سازی بیشتر لوازم. از طریق یک تکنولوژی خروج هوشمند، قفسه عقب به طور خودکار به سمت کاربر کشیده می شود و می توان یک نمای کلی قابل توجه با دسترسی عالی داشت. این نوع اکسسوری برای کابینت های 45، 50 و 60 سانتی متر کمدی توسعه می شود.

TANDEM_TANDEM_Depot_offen_01