فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

مناسب ترین اکسسوری برای کابینت های کنج که می تواند در حد رویا باشد. اگر چه اکنون دیگر رویا نیست و هوش و ذکاوت فنی، آن را به واقعیت تبدیل کرده است! MagicCorner تنها در یک کابینت گوشه، قادر به مسکن دادن دو واحد کابینت کامل در کنار یکدیگر است.