فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

راه حلی برای یونیت گوشه که پنلهای جلویی با چرخ فلک می چرخند. این سیستم پیشرفته جدید توانایی جریان کنترل شده از حرکت همه مراحل از بسته شدن ملایم درها تا چرخش زنده از طریق حرکت بسته شونده خودکار را دارد. فقط با یک حرکت دست سرعت بسته شدن بدون هیچ ابزاری می تواند تنظیم شود.